Shopping Cart

Delivery Information


ד. שיטות המכירה, מועדי המכירה ואספקה

17.  מכירת המוצרים בחנות נעשית כל עוד המוצר בחנות, במחיר קבוע מראש ועד גמר המלאי. אלא אם כן לא צויין אחרת כל הסכומים והמחירים כוללים מע"מ.

18.  מועדי המכירה באתר הם הזמנים בהם החנות תהיה פתוחה כדלקמן: 24 שעות ביממה, למעט שבתות, חגים ומועדים בהם החנות סגורה וכן עד לגמר המלאי.

19.  מאקסיה תפעל לאספקת המוצרים בהתאם לפרטים המופיעים באתר לגבי כל מוצר ומוצר, וזאת רק לאחר שהתמורה בגין המוצר שולמה במלואה.

20. עלויות המשלוח של המוצרים בתוך ישראל הן כדלקמן:

20.1.     בכל רכישה מעל 600 ₪ - משלוח עם שליח עד הבית/עבודה  - חינם.

20.2.     בכל רכישה עד 600 ₪ - משלוח עם שליח עד הבית/ לעבודה - 39 ₪.

21.  כל ההזמנות מטופלות ונמסרות בתוך 3-5 ימי עסקים (ימי א-ה, ללא ימי שישי, שבתות, ערבי חג ומועדים, חגים ומועדים), למעט אזורי רמת הגולן, ישובי ים המלח, יישובי הערבה ואילת – לגבם זמן המסירה עד 7 ימי עסקים.

22.  המשלוחים ימסרו למזמינה בין השעות 08:00  18:00, וזאת לאחר תיאום טלפוני ולנוחיותה של המזמינה, לכן מומלץ לבחור את הכתובת למשלוח שבה נמצאת המזמינה ברוב היום ובין השעות האלה.

23.  חברת השליחויות מספקת שירותי משלוחים בכל רחבי הארץ וכפופה לנגישות סבירה (תשתיות, הגבלות ביטחוניות וכיוצ"ב).

24.  במקרים מסוימים, עפ"י וכן בבקשה לאיסוף עצמי, המוצרים יועמדו לרשות המזמינה לאיסוף במקום סמוך ומקובל, אשר יתואם עם חברת מאקסיה  מראש. בישובים קהילתיים ו/או כפריים, עשוי המוצר להימסר לסניף הדואר הקרוב או מזכירות הישוב וכו', תוך מסירת הודעה מתאימה למזמינה.

25.  ניתן גם לשלוח הזמנות מחוץ למדינת ישראל, בתוספת עלות דמי משלוח לפי משקל ההזמנה ויעד ההזמנה. הזמנה מעל 5 ק"ג תטופל בדיוור ישיר בין מאקסיה לבין המזמינה.

26.  אם וככל שאספקת המוצר תעשה באמצעות צד שלישי, לרבות רשות הדואר, יחולו בהתאמה גם כללי האספקה ו/או תקנון אותו צד שלישי גם על אספקה.

27.  אם לא מובהר אחרת באתר, עלות משלוח תיגבה בנפרד או ביחד עם התשלום בגין המוצר.

28.  בעת אספקת המוצר, ייתכן ותידרש נוכחות בעל הכרטיס האשראי ו/או הצגת ת"ז של בעל כרטיס אשראי ו/או חתימת בעל הכרטיס אשראי כתנאי למסירת המוצר. המזמינה תהיה מנועה מלעלות כל טענה ו/או דרישה בגין כשלון תמורה באספקת המוצר במצב כזה.

29.  על אף מסירת המוצר בדואר ו/או באמצעות שליח, יחשב מקום מסירת המוצר, לכל דבר וענין, כמקום מושבה של חברת מאקסיה.

30.  חברת מאקסיה לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת המוצרים, כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת שביתות והשבתות, תקלות במערכות מחשוב, טלפונים, תקשורת, תקלות בשירות דואר אלקטרוני, פעולות איבה ו/או כח עליון (רעידות אדמה, מזג אוויר, מלחמה) וכו'.

31.  מבלי לגרוע מאמור, אחריות חברת מאקסיה בגין איחורים, עיכובים או כשלים באספקת המוצרים, תוגבל לנזקים ישירים בלבד שייגרמו למזמינה עקב מעשה ו/או מחדל של מאקסיה, ולא מעבר למחיר המוצר שנרכש. חברת מאקסיה לא תהיה אחראית לכל נזק עקיף ו/או תוצאתי ו/או מיוחד, לרבות הפסד/רווח, בגין איחורים, עיכובים או כשלים באספקת המוצרים.

ה. שירות לקוחות

32.  בכל מקרה של שאלה בנוגע למוצרים, דרכי השימוש בהם, הזמנות, החנות, האתר וכו', ניתן לפנות לשירות לקוחות לפי דואר אלקטרוני בכתובת: maxia.cosmetics@gmail.com.  או טלפון 08-998-0880  ונציגי חברת מאקסיה ישמחו לסייע כפי יכולתם בכל שאלה רלוונטית.

ו. ביטול הזמנה

33.  ביטול ההזמנה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981 (להלן - "חוק הגנת הצרכן") והתקנות שהותקנו על פיו, וחלק זה בתקנון כפוף להוראות חוק הגנת הצרכן. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה, יחולו הוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו על פיו.

34.  בכפוף להוראות חוק הגנת צרכן, ועל מנת להקל בלבד על המזמינה, להלן התנאים והדרך בה יכולה המזמינה לבטל בחנות ו/או אתר בכתב את הרכישה:

34.1.  זכות לביטול העסקה בתוך 14 ימים מהמועד המאוחר מבין שני המועדים הבאים: מועד קבלת המוצר או מועד קבלת מסמך המכיל את פרטי העסקה [כנדרש עפ"י סעיף 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן], ובכפוף להחזר המוצרים כשהם במצב תקין.

34.2.  לגבי עולה חדשה, אזרחית ותיקה, אדם עם מוגבלות (כהגדרתם בחוק) – זכות לביטול העסקה בתוך 4 חודשים מהמועד המאוחר מבין שלושת המועדים הבאים: מועד העסקה או מועד קבלת המוצר או מועד קבלת מסמך המכיל את פרטי העסקה [כנדרש עפ"י סעיף 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן], ובכפוף להחזר המוצרים כשהם במצב תקין. לצורך ביטול עפ"י הוראת סעיף זה, תהא חברת מאקסיה זכאית לדרוש הצגת תעודה המוכיחה שהמזמינה היא אדם עם מוגבלות, אזרחית ותיקה או עולה חדשה.

34.3.  על אף האמור לעיל, בביטול של עסקה לרכישת מוצרי קוסמטיקה, החזר של מוצרי קוסמטיקה (לצורך ביטול העסקה) אפשרי בתנאי שאריזות המוצרים לא נפתחו.

34.4.  על אף האמור לעיל, זכות הביטול אינה חלה לגבי מוצרים פסידים (המתקלקלים או מתכלים עם חלוף הזמן).

34.5.  ניתן למסור את הודעת הביטול מצד המזמינה לחברת מאקסיה בכל אחת מהדרכים הבאות: טלפון, בהודעה בע"פ במקום העסק של חברת מאקסיה, בדואר רשום, בדואר אלקטרוני, בפקסימיליה. על הצרכן לפרט את שמו ומספר תעודת הזהות שלו. אם נמסרה הודעת הביטול בע"פ – על המזמינה לכלול בהודעת הביטול את מספר ההזמנה ופרטי כרטיס האשראי בה בוצע החיוב

35.  תוצאות הביטול עקב פגם או אי התאמה: ביטלה המזמינה עסקה, בהתאם לסעיף 34 דלעיל, עקב פגם במוצר או עקב אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לה מאת חברת מאקסיה, תחזיר חברת מאקסיה למזמינה בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי המזמינה, תבטל את החיוב של מזמינה בשל העסקה ולא תיגבה מהמזמינה דמי ביטול כלשהם; קיבלה המזמינה את המוצר נושא החוזה/העסקה, תעמידו לרשות חברת מאקסיה במקום עסקה של חברת מאקסיה והוא הדין לגבי מוצר כלשהו שקיבלה המזמינה בעקבות ביצוע העסקה או החוזה.

האמור בסעיף זה לא יחול על הטובין הקבועים בסעיפים 14ג (ד)-(ה) לחוק הגנת הצרכן.

36.  תוצאות הביטול שלא עקב פגם או אי התאמה כאמור דלעיל: ביטלה המזמינה את העסקה, בהתאם לסעיף 34 דלעיל, שלא עקב פגם במוצר או אי התאמה כאמור לעיל, תחזיר חברת מאקסיה למזמינה, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי המזמינה, ותבטל את חיובה של המזמינה בשל העסקה כמו כן לא תגבה חברת מאקסיה מהמזמינה סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר נושא החוזה/העסקה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.

קיבלה המזמינה את המוצר בעקבות העסקה או החוזה, תדאג להחזרת המוצר למקום עסקה של חברת מאקסיה, ועל חשבון המזמינה, והוא הדין לגבי נכס כלשהו שקיבלה המזמינה בעקבות עשיית/ביצוע העסקה או החוזה. מובהר בזאת כי מזמינה תחויב בתשלום מלא עבור האספקה גם אם טרם קיבלה את המוצר, וזאת אם המוצר נשוא העסקה או החוזה נשלח מחברת מאקסיה לחברת השליחויות.

יובהר ויודגש: ביטול העסקה, שלא עקב פגם או אי התאמה, כאמור לעיל, ע"י המזמינה, כפוף לכך שהמזמינה תחזיר את המוצר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.

האמור בסעיף זה לא יחול על הטובין הקבועים בסעיפים 14ג (ד)-(ה) לחוק הגנת הצרכן.

37.  אין בתוצאות הביטול כדי לגרוע מזכותה של חברת מאקסיה לתבוע את נזקיה, מהסיבה שערך המוצר פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.

38.  האמור בתנאי שירות אלה אינו בא להטיל על חברת מאקסיה ו/או מי מטעמה אחריות כ"עוסק" בהתאם לחוק הגנת הצרכן.

39.  חברת מאקסיה  תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה:

39.1.  במקרה ונפלה בהצעה טעות סופר, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.

39.2.  במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים ו/או משבשים את קיום ההזמנה באופן תקין.

39.3.  אם יתברר לחברת מאקסיה כי ההזמנה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של המזמינה ו/או צד ג' כלשהו.

39.4.  אם יתברר לחברת מאקסיה כי המזמינה עלול לשוב ולמכור את המוצר או השרות לצד ג' ו/או לסחור בו.

40.  הודעה על ביטול המכירה ביוזמת חברת מאקסיה תימסר למזמינה בטלפון ו/או בכתב ו/או בדואר אלק' ו/או לכתובת אותה ציינה המזמינה בעת רישום ההזמנה.

41.  אם לאחר רישום ההזמנה התגלה כי המוצר אזל מהמלאי, רשאית חברת מאקסיה לבטל ו/או לחילופין או להציע מוצר חלופי שווה ערך. בוטלה העסקה כאמור, חברת מאקסיה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למזמינה או לצד שלישי, לרבות נזק בגין רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

42.  כשלון תמורה:

42.1.  חברת מאקסיה מתחייבת כי בכל מקרה של ביטול עסקה ע"י המזמינה עקב כשלון תמורה מלא, לספק מוצר חלופי, שווה ערך, לאחר קבלת ההודעה בכתב מהמזמינה, על ביטול והסיבות לביטול העסקה כאמור.
לא הצליחה חברת מאקסיה לספק מוצר חלופי הולם, תשיב למזמינה את מלוא התמורה ששולמה על ידה בפועל, ובלבד שהמזמינה לא ביטלה את העסקה מול חברת האשראי ושלחה למאקסיה הצהרה חתומה על ידה, הכוללת את פרוט כל התשלומים שהוציאה.