סל קניות

מידע על המשלוח

כשרות לביצוע רכישות בחנות

1.      ביצוע רכישה בחנות מותנה בהתקיימות מלוא התנאים הבאים:

1.1.      המבצעת (להלן – "המבצעת" או "המשתמשת" או "המזמינה") כשירה לבצע פעולות משפטיות מחייבות. אם את קטינה (מתחת לגיל 18) או מי שזקוקה לקבלת אישור מאת צד שלישי כדי לבצע פעולה משפטית, הנך מצהירה כי קיבלת את הסכמת הוריך, אפוטרופוסיך או צד שלישי כאמור לביצוע פעולה בחנות ו/או באתר.

מאקסיה תהא רשאית לבטל כל פעולה של קטינה באתר ללא אישור ו/או הסכמה של הורה/אפוטורופוס ובכפוף לתנאי הביטול שיפורטו להלן.

1.2.      המבצעת בעלת כרטיס אשראי הניתן לסליקה על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל כדין ותקף ביום ביצוע הרכישה.

2.      מבלי לגרוע מהאמור דלעיל, תהא החנות רשאית לאסור מראש על ביצוע רכישה ו/או לבטלה בדיעבד בכל אחד מהמקרים הבאים:

2.1.      ביצוע הרכישה היה מלווה במעשה בלתי חוקי ו/או מנוגד לדין.

2.2.      ביצוע הרכישה נעשה תוך הפרת תנאי השימוש.

2.3.      מבצעת הרכישה נקטה במעשה או במחדל שיש בהם בכדי לפגוע בפעילות החנות ו/או אתר ו/או כל צד שלישי.

2.4.      מבצעת הרכישה מסרה פרטים שגויים בעת ביצוע ההזמנה.

 

תהליך הזמנת המוצרים/שירותים

3.      באמצעות החנות ניתנת לך ההזדמנות לרכוש מוצרים (להלן – "המוצר" ו- "המוצרים"), המוצעים על ידי מאקסיה.

4.      עבור כל מוצר המוצע למכירה בחנות מוצג "דף מכירה" הכולל, בין היתר, את שם המוצר, תיאור, מאפיינים, יתרונות, הוראות שימוש ומחיר (להלן - "דף המכירה").

5.      כדי לבצע הזמנה של מוצר או שירות את יכולה לבחור באחד משני מסלולי ההזמנה אפשריים הבאים:

5.1.         הרשמה לחשבון אישי באתר – פרטי הרישום ישמרו באתר על מנת לאפשר רכישה מהירה בעתיד בתור "לקוחה חוזרת" תוך שימוש בסיסמה. עם גמר ההרשמה לאתר, תשלח אליך הודעת דואר אלק' על רישום באתר בצירוף קישורית להקלת הגישה לאתר בעתיד.

5.2.         הזמנה כ- "אורחת" – פרטי הרישום לא ישמרו באתר.

לאחר בחירת אחד ממסלולי ההזמנה הנ"ל, תידרשי להקליד פרטים אישיים בסיסיים (שם, דוא"ל, כתובת, טלפון) פרטי אופן משלוח המוצר, אופן התשלום ולבסוף אישור העסקה.

6.      מסירת פרטים נכונים תבטיח ביצוע הזמנה מהירה וללא תקלות. לאחר ביצוע ההזמנה יישלח אישור בדואר אלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה לרבות מספר ההזמנה. יובהר ויודגש, משלוח הדואר האלקטרוני אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולת ההזמנה, אלא על קליטת הפרטים בלבד בחנות וראשיתו של תהליך ההזמנה.

7.      מאקסיה תהא רשאית לסרב לאפשר גישה לחנות לכל משתמש בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

8.      ההרשמה באתר לרבות יצירת שם המשתמש והסיסמה היא אישית ואינה ניתנת להעברה, בתמורה או שלא בתמורה.

9.      על המזמינה חלה החובה לאבטח באופן אישי את הסיסמה האישית לשימוש בחנות. המזמינה אחראית באופן מלא לכל פעולה הנעשית באמצעות החשבון שלה. מאקסיה אינה אחראית לכל נזק שייגרם בשל פריצה לחשבון שנגרמה בעקבות רשלנות של משתמשת בשמירה על הסיסמה שלה.

10.  לאחר קליטת פרטי ההזמנה, יבדקו פרטי ההזמנה מול חברות כרטיסי האשראי, ואם וככל שיתקבל אישור מטעם חב' האשראי, תיחשב הזמנתך כברת ביצוע ויתחיל תהליך ביצוע ההזמנה. מועד המשלוח ימנה אך ורק החל ממועד אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. חיוב מזמינה בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידה, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר ביצוע הפעולה. היה וחב' האשראי לא תאשר את ההזמנה מכל טעם שהוא, תימסר לך הודעה בענין בכתב או טלפונית.

11.  מסירת פרטי הזמנה שגויים תמנע את השלמת תהליך ההזמנה ומשלוח המוצר. במקרה שהמוצר יוחזר לחנות בגין מסירת פרטים שגויים, תחויבי במלוא דמי הטיפול ומשלוח נוספים. הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית ואזרחית עפ"י הוראות הדין.

 שיטות המכירה, מועדי המכירה ואספקה

12.  מכירת המוצרים בחנות נעשית כל עוד מופיע המוצר בחנות, במחיר קבוע מראש ועד גמר המלאי. אם לא צוין אחרת כל הסכומים והמחירים כוללים מע"מ.

13.  מועדי המכירה הם הזמנים בהם החנות תהיה פתוחה כדלקמן: 24 שעות ביממה, למעט שבתות, חגים ומועדים בהם החנות סגורה וכן עד לגמר המלאי.

14.  מאקסיה תפעל לאספקת המוצרים בהתאם לפרטים המופיעים באתר לגבי כל מוצר ומוצר, וזאת רק לאחר שהתמורה בגין המוצר שולמה במלואה.

15. עלויות המשלוח של המוצרים בתוך ישראל הן כדלקמן:

15.1.     בכל רכישה מעל 300 ₪ - משלוח עם שליח עד הבית/עבודה  - חינם.

15.2.     בכל רכישה עד 300 ₪ - משלוח עם שליח עד הבית/ לעבודה - 30 ₪.

16.  כל ההזמנות מטופלות ונמסרות בתוך 3-5 ימי עסקים (ימי א-ה, ללא ימי שישי, שבתות, ערבי חג ומועדים, חגים ומועדים), למעט אזורי רמת הגולן, ישובי ים המלח, יישובי הערבה ואילת – לגבם זמן המסירה עד 7 ימי עסקים.

17.  המשלוחים נמסרים למזמינה בין השעות 08:00 – 18:00,לאחר תיאום טלפוני ולנוחותה של המזמינה, לכן מומלץ לבחור את הכתובת למשלוח שבה נמצאים רוב היום ובין השעות האלה.

18.  חברת השליחויות מספקת שירותי משלוחים בכל רחבי הארץ וכפופה לנגישות סבירה (תשתיות, הגבלות ביטחוניות וכיוצ"ב).

19.  במקרים מסוימים, עפ"י שיקול דעתנו, המוצרים יועמדו לרשות המזמינה לאיסוף במקום סמוך ומקובל, אשר יתואם עמה מראש. בישובים קהילתיים ו/או כפריים, עשוי המוצר להימסר לסניף הדואר הקרוב או מזכירות הישוב וכו', תוך מסירת הודעה מתאימה למזמינה.

20.  ניתן גם לשלוח הזמנות מחוץ למדינת ישראל, בתוספת עלות דמי משלוח לפי משקל ההזמנה ויעד ההזמנה. הזמנה מעל 5 ק"ג תטופל בדיוור ישיר בין מאקסיה לבין המזמינה.

21.  אם וככל שאספקת המוצר תעשה באמצעות צד שלישי, לרבות רשות הדואר, יחולו בהתאמה גם כללי האספקה ו/או תקנון אותו צד שלישי גם על אספקה.

22.  אם לא מובהר אחרת באתר, עלות משלוח תיגבה בנפרד או ביחד עם התשלום בגין המוצר.

23.  בעת אספקת המוצר, ייתכן ותידרש נוכחות בעל כרטיס האשראי ו/או הצגת ת"ז של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימת בעל כרטיס האשראי כתנאי למסירת המוצר. המזמינה יהיה מנוע מהעלאת כל טענה ו/או דרישה בגין כשלון באספקת המוצר במצב כזה.

24.  על אף מסירת המוצר בדואר ו/או באמצעות שליח, יחשב מקום מסירת המוצר, לכל דבר וענין, כמקום מושבה של מאקסיה.

25.  מאקסיה לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת המוצרים, כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת שביתות והשבתות, תקלות במערכות מחשוב, טלפונים, תקשורת, תקלות בשירות דואר אלקטרוני, פעולות איבה ו/או כח עליון (רעידות אדמה, מזג אוויר, מלחמה) וכו'.

26.  מבלי לגרוע מאמור, אחריות מאקסיה בגין איחורים, עיכובים או כשלים באספקת המוצרים, תוגבל לנזקים שירים בלבד שייגרמו למזמינה עקב מעשה ו/או מחדל של מאקסיה, ולא מעבר למחיר המוצר שנרכש. מאקסיה לא תהיה אחראית לכל נזק עקיף ו/או תוצאתי ו/או מיוחד, לרבות הפסד רווח, בגין איחורים, עיכובים או כשלים באספקת המוצרים.

 שירות לקוחות

27.  בכל מקרה של שאלה ביחס למוצרים, תפעולם, הזמנות, חנות ו/או האתר וכו', ניתן לפנות לשירות לקוחות לפי דואר אלקטרוני בכתובת: maxia.cosmetics@gmail.com  או בטלפון 08-998-0880 נציגינו ישמחו לסייע ככל יכולתם בכל שאלה רלוונטית.

 ביטול הזמנה

28.  ביטול ההזמנה אפשרי בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981 (להלן - "חוק הגנת הצרכן") והתקנות שהותקנו על פיו, וחלק זה בתקנון כפוף להוראות חוק הגנת הצרכן. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה, יחולו הוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו על פיו.

29.  בכפוף להוראות חוק הגנת צרכן, ועל מנת להקל בלבד על המזמינה, להלן התנאים והדרך בא יכולה המזמינה בחנות לבטל בכתב את הרכישה:

29.1.  זכות לביטול העסקה בתוך 14 ימים מהמועד המאוחר מבין שני המועדים הבאים: מועד קבלת המוצר או מועד קבלת מסמך המכיל את פרטי העסקה [כנדרש עפ"י סעיף 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן], ובכפוף להחזר המוצרים כשהם במצב תקין.

29.2.  לגבי עולה חדשה, אזרחית ותיקה, אדם עם מוגבלות (כהגדרתם בחוק) – זכות לביטול העסקה בתוך 4 חודשים מהמועד המאוחר מבין שלושת המועדים הבאים: מועד העסקה או מועד קבלת המוצר או מועד קבלת מסמך המכיל את פרטי העסקה [כנדרש עפ"י סעיף 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן], ובכפוף להחזר המוצרים כשהם במצב תקין. לצורך ביטול עפ"י הוראת סעף זה, תהא מאקסיה זכאית לדרוש הצגת תעודה המוכיחה שהמזמינה היא אדם עם מוגבלות, אזרחית ותיקה או עולה חדשה.

29.3.  על אף האמור לעיל, בביטול של עסקה לרכישת מוצרי קוסמטיקה, החזר של מוצרי קוסמטיקה (לצורך ביטול העסקה) אפשרי בתנאי שאריזות המוצרים לא נפתחו.

29.4.  על אף האמור לעיל, זכות הביטול אינה חלה לגבי מוצרים פסידים (המתקלקלים או מתכלים עם חלוף הזמן).

29.5.  ניתן למסור את הודעת הביטול מצד המזמינה למאקסיה בכל אחת מהדרכים הבאות: טלפון, בהודעה בע"פ במקום העסק של מאקסיה, בדואר רשום, בדואר אלקטרוני, בפקיסמיליה. על הצרכן לפרט את שמו ומספר תעודת הזהות שלו. אם נמסרה הודעת הביטול בע"פ – על המזמינה לכלול בהודעת הביטול את מספר ההזמנה, פרטי כרטיס האשראי בה בוצע החיוב

30.  תוצאות הביטול עקב פגם או אי התאמה: ביטלה המזמינה עסקה, בהתאם לסעיף 34 דלעיל, עקב פגם במוצר או עקב אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לה מאת מאקסיה, תחזיר מאקסיה למזמינה בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי המזמינה, תבטל את חיובה של מזמינה בשל העסקה ולא תיגבה מהמזמינה דמי ביטול כלשהם; קיבלה המזמינה את המוצר נושא החוזה/העסקה, תעמידו לרשות מאקסיה במקום עסקה של מאקסיה והוא הדין לגבי מוצר כלשהו שקיבלה המזמינה בעקבות עשיית העסקה או החוזה.

האמור בסעיף זה לא יחול על הטובין והשירותים הקבועים בסעיפים 14ג (ד)-(ה) לחוק הגנת הצרכן.

31.  תוצאות הביטול שלא עקב פגם או אי התאמה כאמור דלעיל: ביטלה המזמינה את העסקה, בהתאם לסעיף 34 דלעיל, שלא עקב פגם במוצר או אי התאמה כאמור לעיל, תחזיר מאקסיה למזמינה, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי המזמינה, תבטל את חיובה של המזמינה בשל העסקה ולא תגבה מהמזמינה סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר נושא החוזה/העסקה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.

קיבלה המזמינה את המוצר נושא העסקה או החוזה, תדאג להחזרת המוצר למקום עסקה של מאקסיה, על חשבון המזמינה, והוא הדין לגבי נכס כלשהו שיקבל המזמינה בעקבות עשיית העסקה או החוזה. מובהר בזאת כי מזמינה תחויב בתשלום מלא בגין האספקה גם אם טרם קיבלה את המוצר, וזאת אם המוצר נשוא העסקה או החוזה נשלח ממאקסיה לחברת השליחויות.

יובהר ויודגש: ביטול העסקה, שלא עקב פגם או אי התאמה, כאמור לעיל, ע"י מזמינה, כפוף לכך שהמזמינה תחזיר את המוצר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.

האמור בסעיף זה לא יחול על הטובין והשירותים הקבועים בסעיפים 14ג (ד)-(ה) לחוק הגנת הצרכן.

32.  אין בתוצאות הביטול כדי לגרוע מזכותה של מאקסיה לתבוע את נזקיה, בשל כך שערך המוצר פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.

33.  האמור בסעיף זה אינו בא להטיל על מאקסיה ו/או מי מטעמה אחריות כ"עוסק" בהתאם לחוק הגנת הצרכן.

34.  מאקסיה תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה:

34.1.  במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר;

34.2.  במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את קיום ההזמנה באופן תקין.

34.3.  אם יתברר לה כי ההזמנה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של המזמינה ו/או צד ג' כלשהו.

34.4.  אם יתברר למאקסיה כי המזמינה עלול לשוב ולמכור את המוצר או השרות לצד ג' ו/או לסחור בו.

35.  הודעה על ביטול המכירה ביוזמת מאקסיה תימסר למזמינה בטלפון ו/או בכתב ו/או בדואר אלק' לכתובת/כתובת דואר אלק' אותה ציינה המזמינה בעת רישום ההזמנה.

36.  אם לאחר רישום ההזמנה התגלה כי המוצר אזל מהמלאי, רשאית מאקסיה לבטל את המכירה או להציע מוצר חלופי שווה ערך. בוטלה מכירה כאמור, מאקסיה ו/או מי מטעם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למזמינה או לצד שלישי לרבות נזק בגין רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

37.  כשלון תמורה:

37.1.  מאקסיה מתחייבת כי בכל מקרה של ביטול עסקה ע"י המזמינה עקב כשלון תמורה מלא, תפעל מאקסיה לספק מוצר חלופי, שווה ערך, לאחר קבלת ההודעה בכתב מהמזמינה, על ביטול והסיבות לביטול העסקה כאמור.
לא הצליחה מאקסיה לספק מוצר חלופי הולם, תשיב למזמינה את מלוא הכסף ששולם על ידה בפועל, ובלבד שהמזמינה ביטלה את העסקה אל מול חברת האשראי ושלחה למאקסיה הצהרה חתומה על ידה, הכוללת את פרוט כל התשלומים שהוציאה.